Teste grila de gramatica pentru admiterea la Academia de Politie

Teste grila de gramatica pentru admiterea la Academia de Politie
-15%
Preț: 27,20 lei
32,00 lei (-15%)
Disponibilitate: în limita stocului
ISBN: 978-606-615-656-1
Anul publicării: 2016
Pagini: 276
Format: 13,5 x 19,5 cm

DESCRIERE

Teste grila de gramatica pentru admiterea la Academia de Politie si la facultatile de drept, litere, comunicare si relatii publice. Editura Hoffman
 

Această lucrare pune la dispoziţia celor interesaţi forme verificate de pregătire la gramatică, în vederea susţinerii concursului de admitere în învăţământul superior de către tinerii aflaţi în pragul opţiunii viitoarei profesii.

Studierea gramaticii facilitează comunicarea exactă a ideilor şi a sentimentelor exprimate de vorbitori şi interpretarea lor corespunzătoare de către cei care recepţionează mesajele. Corectitudinea exprimării se impune atât în comunicarea orală, cât şi în cea scrisă, cu menţiunea că mesajele din ultima categorie necesită o grijă aparte, întrucât sunt receptate de un public mai larg ori pot fi destinate să devină documente oficiale. În acest caz, se va acorda mai multă atenţie pentru claritatea exprimării, proprietatea termenilor, stilul impus de natura comunicării, respectarea corectitudinii gramaticale şi a celei de punctuaţie. Din păcate, soarta limbii noastre este dintre cele mai oropsite, căci, în afara interesului tot mai scăzut de cultivare a limbii în şcoală, se manifestă, în relaţiile interumane, o neglijenţă aproape totală a vorbitorilor faţă de respectarea regulilor, indiferent de nivelul de instruire sau de poziţia social-politică a acestora.

În acest cadru, lucrarea de faţă s-ar înscrie ca o picătură într-un ocean, cu un loc bine stabilit într-un sistem care a mai păstrat respectul pentru limba română, cea mai valoroasă comoară transmisă de străbuni. Ea cuprinde un număr de 24 teste-grilă de 30 şi 60 de itemi, toate rezolvate, de tipul şi gradul de dificultate ale subiectelor formulate în anii anteriori de către instituţiile de învăţământ organizatoare.

Testele vizează verificarea cunoştinţelor de fonetică, vocabular (norme aplicate neologismelor, în special anglicismelor), morfologie, sintaxa propoziţiei şi a frazei, ortografie şi punctuaţie, accent. Pentru litere şi comunicare este asigurat un volum corespunzător de subiecte vizând compuneri cu destinaţie specială, stilurile funcţionale ale limbii, analize pe text de tipul şi dimensiunea subiectelor formulate în ultimii ani la aceste examene.

Este necesar însă, ca, înaintea rezolvării exerciţiilor propuse, să fie asigurată fundamentarea teoretică a cunoştinţelor de gramatică, fără de care nu este posibilă rezolvarea testelor-grilă. Acestea sunt gândite tocmai să constate nivelul cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor privind problemele de limbă, pentru a identifica soluţii bazate pe reguli şi eliminarea situaţiilor ce ar putea produce confuzii, ambiguităţi sau interpretări eronate. Întrebările vizează nu atât volumul de cunoştinţe acumulat, cât, mai cu seamă, soliditatea acestora, capacitatea competitorului de a se orienta rapid în indicarea răspunsului corect, în condiţiile existenţei unor variante propuse, unele, la limita corectitudinii, eliminând posibile confuzii.

O carte apreciată, verificată deja de seriile anterioare, folosită la asigurarea bazei teoretice a cunoştinţelor este şi lucrarea noastră Gramatica limbii române în scheme, destinată a pune la îndemâna celor interesaţi o sinteză a cunoştinţelor ordonate şi concentrate într-un număr relativ redus de pagini, completată cu teste-grilă pentru fiecare capitol şi subcapitol.

Pregătirea individuală va trebui să aibă în vedere şi o anume tehnică de rezolvare, pornind de la eliminarea variantelor de răspuns, prin aplicarea regulilor elementare sau fundamentale de analiză: un complement se subordonează întotdeauna unui verb, adverb, adjectiv sau interjecţie, câtă vreme un atribut se subordonează necondiţionat unui nume, fie el substantiv, pronume sau numeral; diferenţierea cu uşurinţă a părţilor de vorbire flexibile de cele neflexibile; identificarea felului subordonatelor aplicând criterii exclusiv gramaticale; schimbări de semantică produse de accent etc. De altfel, cine reuşeşte ca într-un final să rezolve toate testele propuse aici va avea siguranţa că se va afla pe lista reuşiţilor la orice concurs, obiectul gramatică.

Problematica pusă de programele de admitere vizează asigurarea capacităţii individuale şi a abilităţilor de comunicare orală şi scrisă a concurenţilor, conferind acurateţe exprimării, ca bază sine qua non a aplicării cunoştinţelor ce urmează să le definească profesia,

Apreciem că această lucrare poate fi o provocare pentru pregătirea individuală a competitorilor, căci, pentru atingerea obiectivului, este necesar efortul individual presupus de însuşirea gramaticii, un obiect cu multe capcane, dar necesar în formarea oricărui intelectual, cu atât mai mult a celui pentru care, în carieră, comunicarea deţine un loc atât de important.

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.174 sec