Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal


Prin completarea datelor din formularul de inregistrare a Contului, Utilizatorii accepta neconditionat ca datele furnizate sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Societate.
Scopul prelucrarii de catre Societate a datelor personale il constituie, pe de-o parte comercializarea directa a produselor puse la dispozitia Clientilor prin intermediul Site-ului, iar pe de alta, realizarea altor obiecte de activitate pe care Societatea le poate desfasura in mod legal.
Societatea poate furniza datele dvs. cu caracter personal catre alte entitati cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Entitatile juridice carora Societatea va putea sa le furnizeze, in conditiile legii, date cu caracter personal, sunt dupa cum urmeaza: persoane fizice/juridice care prelucreaza datele in numele Societatii (ex: salariati, avocati, consultanti, contabili, auditori etc), societati bancare partenere, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creditelor Societatii, autoritatile publice centrale si locale, societati de asigurare/reasigurare, furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, precum si alte institutii abilitate de lege sa solicite aceste categorii de date.

Mijloacele de colectare a informatiilor


Navigarea pe Site nu presupune colectarea automata a datelor sau a informatiilor cu caracter personal. Cu exceptia furnizarii voluntare a datelor cu caracter personal in momentul in care se Utilizatorul creaza profilul de Client atunci cand doreste sa inregsistreze o precomanda, Societatea, pentru imbunatatirea serviciile oferite Clientilor, va putea colecta, prin intermediul cookie-urilor, o serie de date anonime (numar vizitatori, pagini vizionate etc.).Drepturile prevazute de Legea 677/2001, Legea 506/2004 si al Regulamentului (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 recunoscute Utilizatorilor

 

  - dreptul de acces la date - orice persoana vizata are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
- dreptul de interventie asupra datelor - orice persoana vizata are dreptul de a solicita, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
- dreptul de opozitie - persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unor prelucrari sau sa fie dezvaluite unor terti;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, fara a aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere in domeniu;
- dreptul de a merge in instanta si a cere daune pentru incalcarea drepturilor in baza Legii 677/2001;
- persoana in cauza poate cere, gratuit, in scris, in orice moment, ca datele sale personale sa nu mai fie procesate.
- dreptul de a cere Societatii sa inceteze in a mai trimite mesaje promotionale.

Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa Societatii, cu o cerere scrisa, datata si semnata, specificand totodata dreptul pe care doreste sa il exercite asupra datelor sale.